Trzy spotkania na Warmii o Warmii

Trzy spotkania na Warmii o Warmii

Samorządowców, nauczycieli, przedstawicieli instytucji kultury i organizacji pozarządowych, depozytariuszy, właścicieli i opiekunów historycznych warmińskich budynków i zabudowań oraz wszystkie osoby zainteresowane dziedzictwem materialnym i niematerialnym Warmii zapraszamy do udziału w spotkaniach zorganizowanych w ramach projektu „Warmio, quo vadis?”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Zaplanowane przez nas spotkania mają charakter szkoleniowo-warsztatowy i będą połączone z dyskusjami z udziałem ekspertów, dla wybranych grup osób dorosłych:

25 października (środa):

spotkanie dla samorządowców i przedstawicieli organizacji pozarządowych

26 października (czwartek):

spotkanie dla właścicieli i opiekunów zabytków, obiektów historycznych

27 października (piątek):

spotkanie dla nauczycieli, depozytariuszy i przedstawicieli instytucji kultury

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Potwierdzenie obecności, z zaznaczeniem dnia, którego dotyczy wybór, należy przesłać mailowo pod adres: rpd@swiatowid.elblag.pl. Zgłoszenia są przyjmowane do 18 października br. Udział w konferencji jest bezpłatny.

 

Data: 25-27 października 2017 r.

Miejsce: Barczewo – Skarbiec Kultury Europejskiej

 

Ramowy program konferencji:

25 października (środa) godz. 9.00- 14.30

9.00 – rozpoczęcie konferencji, prezentacja dobrych praktyk

10.30  – dr Iwona Liżewska (kierownik Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa) - Warmia pełna zabytków? O tym jak je chronić, dostrzegać i opiekować się nimi

12.30 – przerwa kawowa

13.00 – Dariusz Barton (Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków) – Rola zaleceń konserwatorskich w procesie inwestycyjnym. Podstawy prawne i dobre praktyki

14.30 – obiad

 

26 października (czwartek) godz. 9.00 – 14.30

9.00 – rozpoczęcie konferencji

9.40 – dr Iwona Liżewska (kierownik Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa) - Zabytek - szansa czy obowiązek?

11.10 – dyskusja

11.30 – przerwa kawowa

12.00 – Marzena Zwierowicz (główny specjalista ds. zabytków nieruchomych w zakresie zabytkowej zieleni, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków) Historyczna zieleń - cenna, unikatowa, kształtowana przez wieki przestrzeń kulturowa Warmii

13.00 – Dariusz Barton (Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków) – Jak prawidłowo przeprowadzić renowację zabytku?

14.15 – dyskusja

14.30 – obiad

 

27 października (piątek) godz. 9.00 – 14.30

9.00 – rozpoczęcie konferencji

9.40 – Joanna Piotrowska (starszy specjalista w Oddziale Terenowym Narodowego Instytutu Dziedzictwa) - Definicje i działania. Czy i jak można nauczyć dziedzictwa?

11.10 – dyskusja

11.40 – przerwa kawowa

12.15 – dr hab. Izabela Lewandowska, prof. UWM (Kierownik Pracowni Badań nad Historią Mówioną i Dydaktyką Historii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego) – Warmia w edukacji regionalnej (warsztaty)

14.30 – obiad

Projekt "Warmio, quo vadis?" dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Partnerami projektu są: Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie wraz z delegaturą w Elblągu, Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu, Muzeum Budownictwa Ludowego. Park Etnograficzny w Olsztynku, Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, Stowarzyszenie JANTAR z Elbląga, Portal kulturaludowa.pl, Polskie ​Radio Olsztyn, Dziennik Elbląski, Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl, portal Kulturalny Warmii i Mazur eŚwiatowid.pl, portal eKulturalni.

 

— Edyta Bugowska


 
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013 oraz budżetu samorządu województwa warmińsko - mazurskiego.