Rzeźby ludowe w digitalizacji

Rzeźby ludowe w digitalizacji

To już kolejne ludowe rzeźby, które przyjechały do Regionalnej Pracowni Digitalizacji prosto z Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie.

W zeszłym roku Regionalna Pracownia Digitalizacji zeskanowała pięć ludowych rzeźb, które przyjechały do nas z Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, w tym roku skanujemy kolejne. Wkrótce na naszej stronie zaprezentujemy następną kolekcję eksponatów ważnych dla naszego regionu. Na tę digitalizację warto czekać z jeszcze jednego powodu, część zeskanowanych rzeźb ludowych trafi do renowacji dzięki czemu będziemy mogli je pokazać przed "zabiegiem" i po nim.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

— Edyta Bugowska


 
 
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013 oraz budżetu samorządu województwa warmińsko - mazurskiego.