Baby do internetu

Baby do internetu

Kamienne posągi antropomorficzne znajdujące się na terenie dawnych ziem pruskich od dawna wzbudzały ciekawość. Od „niepamiętnych” czasów stały zazwyczaj na granicach wsi, będąc charakterystycznymi i wydawało się niezmiennymi elementami krajobrazu. Cztery z pięciu bab pruskich, które znajdują się w naszym województwie zdigitalizowaliśmy w ramach projektu "Średniowieczne kolekcje Warmii i Mazur".

- Miały formę pionowych, wydłużonych brył przypominających ludzkie sylwetki, z zaznaczonymi elementami twarzy. Często na posągach wyryte były rytualne naczynia, jakimi były rogi do picia. Czasami zaznaczone były ręce, broń, elementy stroju etc. Trudno było mówić o artyzmie tych rzeźb, ale nikt nie miał chyba wątpliwości, że przedstawiają ludzkie postaci - opowiada Jerzy Łapo z Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie - Mimo powszechnie stosowanej nazwy „baba”, przedstawiały groźnych i poważnych mężczyzn.

Mimo postępu badań archeologicznych, historycznych i etnograficznych nie udało się rozstrzygnąć ich roli kulturowej, choć wiązano je powszechnie ze światem pogańskich bóstw.

Pierwotna lokalizacja rzeźb, nie budzących wątpliwości co do ich staropruskiego, średniowiecznego pochodzenia, wskazuje na dwa wyraźne skupiska w obrębie dawnych terenów plemiennych Barcji i Pomezanii. Obecnie na terenie województwa warmińsko-mazurskiego znajduje się pięć posągów - dwa w Bartoszychach, jeden wmurowany w ścianę kościoła w Prątnicy, jeden na dziedzińcu olsztyńskiego zamku i jeden w Muzeum w Kętrzynie. Regionalna Pracownia Digitalizacji wykonała kopie cyfrowe czterech z nich. W drugiej połowie roku będzie je można zobaczyć na zmodernizowanej stronie cyfrowewm.pl.

---------------------

Inne zachowane baby kamienne znalezione na terenie dawnych ziem pruskich można zobaczyć w:

  • Gdańsku, przed Muzeum Archeologicznym (rzeźby z Mózgowa-Laseczna, Susza-Różnowa-Bronowa, Gałdowa-Jędrychowa i Susza-Nipkowia).
  • Olsztynie, na dziedzińcu Muzeum Warmii i Mazur (rzeźba z Młyniska).
  • Kaliningradzie, w Muzeum Historyczno-Artystycznym (rzeźba z Jelitek).
  • Toruniu, w Muzeum Okręgowym (rzeźba z Bratiana).

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

— Edyta Bugowska


 
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013 oraz budżetu samorządu województwa warmińsko - mazurskiego.