O porzuconych narzędziach kopacza gliny spod Małdyt

O porzuconych  narzędziach kopacza gliny spod Małdyt

Wkrótce zarzucimy Was nowymi obiektami, a będzie ich co najmniej setka, ale do tego czasu chcemy pokazać, że zdigitalizowane przez nas przedmioty mają za sobą wiele wieków istnienia i ciekawą opowieść, np. tę o kopaczu gliny, który porzucił swoje narzędzia...

Podczas badań archeologicznych przy powstającej ówcześnie trasie S7 doszło w Małdytach do odkrycia unikatowego w skali regionu stanowiska archeologicznego. Stanowisko to w przeszłości służyło jako miejsce do pozyskiwania gliny czyli surowca, który służył do produkcji całej masy naczyń ceramicznych.

- Prawdopodobnie doszło do porzucenia stanowiska pracy przez użytkujące je osoby, które zostawiły na nim cały zestaw narzędzi - mówi Łukasz Szczepański z Muzeum w Ostródzie. - Te narzędzia to m.in. relikt łopaty, kilof, mamy również kolekcję motyk, a więc różnego rodzaju narzędzia, które służyły do pracy w bardzo trudnym środowisku, i które wymagały na pewno użycia sporej siły.

Praca prócz ciężkiej, okazała się również niebezpieczna. W związku z tym, że była wykonywana poza murami miejskimi, w przypadku zagrożenia robotnicy musieli porzucić wszytskie narzędzia i szukać schronienia.

- Przyjmuje się, że w przypadku tego stanowiska mamy tu do czynienia z wydarzeniami związanymi z okresem wojny trzynastoletniej, kiedy to Królestwo Polskie weszło w konflikt z zakonem krzyżackim i wojska polskie brały udział w różnego rodzaju kampaniach wojennych na terenie dawnych Prus Krzyżackich - dodaje Łukasz Szczepański.  

W ramach projektu "Średniowieczne kolekcje Warmii i Mazur" w Muzeum Ostródzie zdigitaliowane zostały: żelazna łopata-kopaczka, kilof i motyka datowane na XIV-XV w., wydobyte podczas badań archeologicznych na stanowisku pozyskiwania gliny w okolicach Małdyt.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

— Edyta Bugowska


 
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013 oraz budżetu samorządu województwa warmińsko - mazurskiego.