Edukacyjny potencjał Kanału Elbląskiego

Edukacyjny potencjał Kanału Elbląskiego

W poniedziałek, 28 października w Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu odbyła się konferencja skierowana do nauczycieli i edukatorów pt. "Wirtualnym szlakiem pochylni Kanału Elbląskiego".
 

Celem konferencji było zainteresowanie nauczycieli tematem Kanału Elbląskiego, pokazanie im nowych narzędzi do promocji i edukacji o Kanale. O projekcie, digitalizacji i możliwościach wykorzystania scyfryzowanych zbiorów opowiadała Hanna Laska-Kleinszmidt, kierownik Regionalnej Pracowni Digitalizacji. O dziejach i znaczeniu tego Pomnika Historii opowiedział Sławomir Dylewski, prezes Stowarzyszenia Miłośników Kanału Elbląskiego. Podczas warsztatów Stanisława Pańczuk, kierownik biura Stowarzyszenia Łączy nas Kanał Elbląski. Lokalna Grupa Działania, przedstawiła nauczycielom możliwości edukacyjnego wykorzystania tematu Kanału Elbląskiego z perspektywy różnych przedmiotów, a Alicja Szulc - animatorka, fotograf i edukatorka opowiedziała, jak można inspirować dzieci i młodzież do działania oraz jakich bezpłatnych aplikacji użyć, aby wykorzystać ich możliwości i zaainteresowania.

Materiały z digitalizacji mozna oglądać na naszej stronie w Katalogu zbiorów pod nazwą "Kanał Elbląski": http://www.cyfrowewm.pl/obiekty/92/kanal-elblaski.

Na konferencji po raz pierwszy zaprezentowane zostały symulacje VR oraz aplikacje AR. Z VR będzie już wkrótce można korzystać w wyremontowanej przestrzeni CSE „Światowid”. Aplikacja AR i zasady korzystania z niej dostępne są tutaj: http://www.cyfrowewm.pl/s/19/uruchom-pochylnie.

Narzędziem, z którego mogą korzystać nauczyciele są gotowe gry na platformie LearningApps: http://www.cyfrowewm.pl/s/12/learning-apps.

W powiązanych plikach zamieściliśmy prezentację Alicji Szulc. Prowadziła warsztaty pt. „O wykorzystaniu cyfrowych zasobów w edukacji”. W prezentacji jest sporo przydatnych informacji i linków do darmowych aplikacji, które można wykorzystywać na lekcjach.

Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

— Edyta Bugowska


 
 
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013 oraz budżetu samorządu województwa warmińsko - mazurskiego.