Posłuchaj, aby zobaczyć

Posłuchaj, aby zobaczyć

Osoby niewidome i niedowidzące będą mogły korzystać z cyfrowych zasobów Regionalnej Pracowni Digitalizacji. Dzięki realizacji projektu „Średniowieczne kolekcje Warmii i Mazur” ponad sto muzealnych eksponatów zyskało audiodeskrypcję.

Głównym działaniem projektowym było zdigitalizowanie średniowiecznych eksponatów z ośmiu muzeów, funkcjonujących na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Dotychczasowa kolekcja 150 średniowiecznych eksponatów, jaką w poprzednich latach scyfryzowała Regionalna Pracownia Digitalizacji, została wzbogacona o kolejne 105 obiektów. W projekcie, oprócz digitalizacji muzealiów, zaplanowano zeskanowanie dwóch średniowiecznych obiektów architektonicznych – Kościoła w Mariance i Bocianiej Baszty w Dobrym Mieście oraz regionalnego symbolu związanego z tą epoką – bab pruskich. To właśnie te obiekty są audiodeskrybowane.

- Po raz pierwszy w nasze działania wpisaliśmy audiodeskrypcję, w przyszłości chcielibyśmy, aby była ona standardem – mówi Hanna Laska-Kleinszmidt, kierownik Regionalnej Pracowni Digitalizacji. – Zmienia się również nasza strona, jest teraz dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych i zgodna ze standardami WCAG.

Audiodeskrypcja to opis treści wizualnych przekazywany osobom niewidomym i słabowidzącym drogą słuchową, czyli szczegółowy opis widzianego przedmiotu, przygotowany w ten sposób, aby osoby, które go nie widzą mogły go sobie wyobrazić. Tak zostały przez fundację, która na co dzień zajmuje się audiodeskrypcją, zredagowane i nagrane metadane dotyczące ponad stu średniowiecznych muzealiów i zabytków.

- Mamy nadzieję, że kolejne przygotowane przez nas projekty będą jeszcze głębiej włączały osoby niepełnosprawne w poznawanie zasobów dziedzictwa kulturowego naszego regionu, choćby cyfrowo. W planach mamy również zakup drukarek 3D, które pozwolą na wydruk zdigitalizowanych zabytków, dotykanie ich i poznawanie kształtów bez konsekwencji dla zamkniętych w gablotach i magazynach oryginałów – dodaje Hanna Laska-Kleinszmidt.

Realizacja projektu „Średniowieczne kolekcje Warmii i Mazur” trwała 2 lata, podsumowaniem były dwie konferencje dla nauczycieli, które odbyły się w październiku w Olsztynie i Elblągu. Efekty można oglądać na stronie cyfrowewm.pl. W ramach projektu powstała również aplikacja VR. Pod koniec roku będzie można zawitać do Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu, aby wirtualnie przenieść się do średniowiecznej wioski i tam zwiedzić galerię scyfryzowanych przedmiotów, wziąć udział w turnieju łuczniczym lub kuszniczym, własnoręcznie ozdobić naczynie ceramiczne czy poszukać zaginionych przedmiotów.

Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Patronat medialny projektu:

 

— Edyta Bugowska


 
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013 oraz budżetu samorządu województwa warmińsko - mazurskiego.