Lekcje w regionie

Lekcje w regionie

Za nami pierwsze trzy lekcje w regionie, które odbyły się w ramach projektu "Continuum. Cyfrowe kolekcje Warmii i Mazur" - ich tematem są peregrynacje w okresie renesansu i baroku.

Urszula Kondraciuk i Edyta Bugowska prowadzą lekcje edukacyjne dla dzieci i młodzieży ze szkół w województwie warmińsko-mazurskim. Do tej pory odbyły się trzy zajęcia pt. Peregrynacje po Warmii i w Prusach w okresie renesansu i baroku. 1,5-godzinne zajęcia odbywają się z wykorzystaniem aplikacji VR - "Sarmackie wędrówki", filmów stworzonych w projekcie "Continuum. Cyfrowe kolekcje Warmii i Mazur", audiodeskrypcji i wydruków 3D. Uczniowie korzystają podczas zajęć z aplikacji learning appsów, kahoota i jamboard. Z możliwości organizacji zajęć skorzystały szkoły w Elblągu, Działdowie i Nowym Grodzicznie. W ciągu najbliższych dwóch tygodni odbędą się kolejne zajęcia, m.in. w Olsztynie, Purdzie czy Suszu.

Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

— Edyta Bugowska


 
 
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013 oraz budżetu samorządu województwa warmińsko - mazurskiego.