Baby do internetu

- Miały formę pionowych, wydłużonych brył przypominających ludzkie sylwetki, z zaznaczonymi elementami twarzy. Często na posągach wyryte były rytualne naczynia, jakimi były rogi do picia. Czasami zaznaczone były ręce, broń, elementy stroju etc. Trudno było mówić o artyzmie tych rzeźb, ale nikt nie miał chyba wątpliwości, że przedstawiają ludzkie postaci - opowiada Jerzy Łapo z Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie - Mimo powszechnie stosowanej nazwy „baba”, przedstawiały groźnych i poważnych mężczyzn.

Mimo postępu badań archeologicznych, historycznych i etnograficznych nie udało się rozstrzygnąć ich roli kulturowej, choć wiązano je powszechnie ze światem pogańskich bóstw.

Pierwotna lokalizacja rzeźb, nie budzących wątpliwości co do ich staropruskiego, średniowiecznego pochodzenia, wskazuje na dwa wyraźne skupiska w obrębie dawnych terenów plemiennych Barcji i Pomezanii. Obecnie na terenie województwa warmińsko-mazurskiego znajduje się pięć posągów - dwa w Bartoszychach, jeden wmurowany w ścianę kościoła w Prątnicy, jeden na dziedzińcu olsztyńskiego zamku i jeden w Muzeum w Kętrzynie. Regionalna Pracownia Digitalizacji wykonała kopie cyfrowe czterech z nich. W drugiej połowie roku będzie je można zobaczyć na zmodernizowanej stronie cyfrowewm.pl.

---------------------

Inne zachowane baby kamienne znalezione na terenie dawnych ziem pruskich można zobaczyć w:

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.