Pionierskie czasy

W projekcie "Muzea ponad granicami. Etap II" Regionalna Pracownia Digitalizacji wspólnie z Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Elblągu stworzą film o elbląskich pionierach, który będzie kanwą do wystawy pod nazwą "Świadectwa 2". Film i wystawa opowiedzą o losach elbląskich pionierów, którzy sprowadzili się do tego zniszczonego II wojną światową miasta w latach 1945-55, odgruzowywali je i odbudowywali, tworząc bezpieczną przystań dla kolejnych, przybywających do Elbląga mieszkańców. Podobny film i wystawa powstaną we współpracy z kolejnym partnerem tego projektu - Muzeum Brama Frydlandzka w Kaliningradzie i będą opowiadały o porównywalnych doświadczeniach napływowej ludności w Kaliningradzie. Na spotkaniu w Elblągu, korzystając z licznie zgromadzonej publiczności, której los i historia miasta są bardzo bliskie, poinformowaliśmy o założeniach projektu i poprosiliśmy o kontakt osoby, które mają za sobą pionierski epizod lub znają osoby, które chciałyby się podzielić swoją historią. Dzięki temu już poznaliśmy kilka rodzinnych historii oraz uchwyciliśmy pierwsze nitki, które, mamy nadzieję, pozwolą nam rozwikłać historię pierwszych powojennych lat naszego miasta.