Rzeźby z Kętrzyna

Dwie rzeźby, początkowe datowane na XVIII w., okazały się XVI-wieczne. Reprezentują schyłkowy, późnogotycki prąd w rzeźbie państwa zakonu Krzyżackiego. Obie są tej samej proweniencji. Pierwotnie tworzyły grupę Trójcy Świętej w ołtarzu w kościele w Tołkinach. Następnie umieszczone zostały w manierystycznym ołtarzu głównym w tym właśnie kościele parafialnym. Zabezpieczone z opuszczonego kościoła w 1945-46 r. trafiły do składnicy muzealnej w Kętrzynie, skąd trafiły do zbiorów kętrzyńskiego muzeum.

Rzeźbę Bóg Ojciec można oglądać tu: http://www.cyfrowewm.pl/obiekt/739/rzezba-boga-ojca

Rzeźba Chrystusa: http://www.cyfrowewm.pl/obiekt/740/rzezba-chrystusa