STARocie z lat wojennych

Maska przeciwgazowa dla konia wraz ze skrzynką do jej przechowywania, to kolejne eksponaty w Wirtualnej kolekcji mieszkańców regionu – cyklu tworzonym dzięki otwartości i pasji prywatnych kolekcjonerów.  O unikalności tej prezentacji decydują z pewnością fakty minionego wieku, ponieważ  na wyposażeniu polskiej armii  nie było zbyt wiele takieg sprzętu.  Informacje o okolicznościach produkcji i modernizacji masek przeciwgazowych zamieszczone zostały w opisach przedmiotów.
Obiekty do cyfrowej dokumentacji i prezentacji udostępnił nam Pan Mirosław Melerski, kolekcjoner spod Elbląga. Obecnie znajdują się one w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Maska przeciwgazowa dla konia: http://www.cyfrowewm.pl/obiekt/749/maska-przeciwgazowa-dla-konia

Skrzynka do przechowywania maski: http://www.cyfrowewm.pl/obiekt/750/skrzynka-do-przechowywania-maski-przeciwgazowej-dl