Kapliczka we Franknowie

W niektórych miejscowościach możemy znaleźć bardzo dużo kapliczek. Ich liczba nie była w żaden sposób zwyczajowo określona. W okresie 2. poł. XIX w., gdy sytuacja warmińskich gospodarzy uległa znacznemu polepszeniu, coraz częściej fundatorami pojedynczej kapliczki byli już pojedynczy gospodarze, a nie jak było to wcześniej cała lokalna społeczność. Dzięki temu np. w miejscowości Franknowo znaleźć możemy aż 11 kapliczek. Zróżnicowana bryła prezentowanej tynkowanej kapliczki składa się z szerszej i wyższej, zwieńczonej trójkątnym szczytem fasady oraz niższej i przykrytej pulpitowym dachem części tylnej. W części frontowej, na wysokim cokole pilastry, pomiędzy którymi duża zakończona łukiem wnęka. Ponad nią na osi kapliczki w części szczytu fasady mniejsza wnęka również zamknięta łukiem. Trójkątny szczyt zwieńczony przez metalowy krzyż z chorągiewką z krzyżem, flankowany jest przez dwie sterczyny z daszkami namiotowymi. Literatura: S. Kuprjaniuk, I. Liżewska, “Warmińskie kapliczki”, Olsztyn 2012