Kapliczka w Żegotach

Największą grupę warmińskich kapliczek stanowią proste obiekty przykryte dwuspadowymi dachami, z pojedynczą niszą na figurę w ścianie frontowej i czasami jeszcze jedną mniejszą niszą w szczycie. Kapliczki w tym kształcie wznoszono od XVIII w. i wzór ten z niewielkimi przekształceniami stosowany był do początków XX w. Prezentowana prosta, pozbawiona dekoracji, otynkowana kapliczka w Żegotach, wzniesiona została na planie kwadratu i przykryta dwuspadowym dachem. W ścianie frontowej kapliczki znajdują się dwie nisze. Większa, w pierwszej kondygnacji, zwieńczona jest łukiem odcinkowym i zamknięta przeszkloną ramą okienną. Nad nią, na osi, w partii trójkątnego szczytu, znajduje się druga mniejsza nisza zwieńczona łukiem dwuspadowym. Literatura: S. Kuprjaniuk, I. Liżewska, “Warmińskie kapliczki”, Olsztyn 2012