Kapliczka w Żegotach

Dokładne datowanie większości warmińskich kapliczek na podstawie cech stylowych jest bardzo trudne ponieważ wiele z nich przez długi czas wznoszono według stosowanego już od połowy XVIII w. wzorca – prostej, pozbawionej dekoracji bryły, urozmaiconej wyłącznie niszami i gzymsami, przykrytej dwuspadowym dachem. Prezentowana najstarsza kapliczka w Żegotach, jest przykładem właśnie tego długo stosowanego modelu. Wzniesiona na planie kwadratu, otynkowana, przykryta jest dwuspadowym dachem. Niewysoki cokół jest tylko nieco szerszy od korpusu kapliczki. W ścianie frontowej i tylnej znajdują się nisze zwieńczone łukiem odcinkowym i zamknięte przeszklonymi ramami okiennymi. Kolejną kondygnację, oddziela gzyms. Na jej wysokości w każdej z czterech ścian kapliczki mniejsze nisze o kształcie powtarzającym wykrój nisz pierwszej kondygnacji. W ścianach szczytowych, trójkątny szczyt wydzielony przez gzyms. Literatura: S. Kuprjaniuk, I. Liżewska, “Warmińskie kapliczki”, Olsztyn 2012