Kapliczka w Żegotach

Do wznoszonych na Warmii w 2. poł. XIX w. kapliczek wprowadzane zostają elementy architektury neogotyckiej. Początkowo proste i oszczędne w detalach obiekty, nawiązujące do panujących wówczas trendów jedynie przez ostrołukowe nisze i strzelistość bryły, wzbogacane zostają charakterystycznymi kwiatonami, maswerkami, sterczynami i skarpami oraz czerpanymi z architektury wiejskiej fryzami z ukośnie ustawionych cegieł. Prezentowana, neogotycka, tynkowana kapliczka w Żegotach, wzniesiona została na planie kwadratu i przykryta dwuspadowym dachem. Oddzielony gzymsem od nieco szerszego cokołu korpus, flankowany jest przez dwie skarpy, zwieńczone sterczynami z namiotowymi daszkami. Na osi ściany frontowej zakończona łukiem ostrym wnęka, zamknięta przeszkloną rama okienną. Powyżej niej, w trójkątnym szczycie mniejsza wnęka również zamknięta łukiem ostrym. Dach, którego krawędzie w ścianie frontowej podkreślone przez gzyms podokapowy, wieńczy metalowy krzyż. Literatura: S. Kuprjaniuk, I. Liżewska, “Warmińskie kapliczki”, Olsztyn 2012