Kapliczka w Kłębowie z figurką św. Antoniego

Wznoszone kapliczki często nawiązywały swoją formą do współczesnych im bardziej monumentalnych budowli sakralnych. Dość niewielką grupę wśród warmińskich kapliczek, stanowią obiekty nawiązujące do barokowych kościołów. Najczęściej kopiowane były same pojedyncze detale, ale czasami, czego przykładem jest prezntowana kapliczka w Kłębowie, starano się naśladować całą formę barokowych budowli, np. przez zmianę typowego prostokątnego planu na eliptyczny lub półokrągły. Prezentowana otynkowana, barokowa kapliczka składa się z szerszej, zakończonej trójkątnym szczytem fasady z dwuspadowym daszkiem i znajdującej się za nią niższej absydy. W centralnej części fasady, zakończona łukiem wnęka, zamykana przeszkloną ramą okienną, od góry oddzielona od partii szczytu wygiętym gzymsem. W partii szczytu w narożach fasady pilastry. Trójkątny szczyt podkreślony szerokim gzymsem podokapowym. Literatura: S. Kuprjaniuk, I. Liżewska, “Warmińskie kapliczki”, Olsztyn 2012