Kapliczka w Barcikowie

W pogańskich wierzeniach ludów zamieszkujących tereny dzisiejszej Warmii, bardzo ważną rolę pełniła przyroda. Kult kapliczek ich lokalizacja, są w pewnym stopniu rodzajem przystosowywania starych form wierzeń do nowych treści chrześcijańskich. Wiele tradycji ludowych, również tych związanych z kultem kapliczek, powiązanych jest z elementami wierzeń pogańskich. Prezentowana kapliczka znajduje się na niewielkim wzniesieniu w otoczeniu czterech drzew. Zbudowana z czerwonej cegły licowej, na planie kwadratu, na kamiennej podmurówce, przykryta jest dwuspadowym dachem ze schodkowym szczytem od strony ściany frontowej. W ścianie frontowej w najniższej kondygnacji prostokątna płycina, nad nią zwieńczona łukiem ostrym wnęka z ozdobną metalową kratą w dolnej części. Partia szczytu oddzielona wydatnym gzymsem, powtarzającym nad wnęką kształt jej łuku i obiegającym wszystkie ściany. W szczycie płycina w kształcie krzyża łacińskiego. W ścianie tylnej płycina powtarzająca kształt wnęki, w ścianach bocznych płyciny nieco niższe, o wykroju prostokątów. Literatura: S. Kuprjaniuk, I. Liżewska, “Warmińskie kapliczki”, Olsztyn 2012 T. Seweryn, "Kapliczki i krzyże przydrożne w Polsce", Warszawa 1958