Kapliczka w Międzylesiu

Kapliczki wznoszono jako obiekty kultu, miejsca modlitwy. Często ich fundacje miały jednak związek z konkretnymi wydarzeniami lub osobami. Były formą podziękowania za łaskę lub prośbą o nią. Wystawiane poszczególnym świętym miały zapewnić ich wstawiennictwo. Zdarzały się również kapliczki wznoszone w akcie pokuty. I właśnie w Międzylesiu, według ustnej tradycji, trzy znajdujące się przy drodze do Dobrego Miasta kapliczki, spośród siedmiu kapliczek znajdujących się w samej miejscowości i jej okolicy, miały być zadośćuczynieniem za znieważenie krzyża w 1713 r. Prezentowana prosta otynkowana kapliczka wzniesiona jest na planie kwadratu, na kamiennym cokole z dwuspadowym dachem. W ścianie frontowej wnęka zwieńczona łukiem, nad nią falisty gzyms powtarzający łuk wnęki. Powyżej gzymsu, na osi elewacji, w trójkątnym szczycie, mniejsza prostokątna wnęka. Literatura: S. Kuprjaniuk, I. Liżewska, “Warmińskie kapliczki”, Olsztyn 2012