Kapliczka dzwonniczkowa w Kabikiejmach Dolnych

Umieszczanie dzwonków w warmińskich kapliczkach, szczególnie popularne stało się pod koniec XIX w., co wiązać można, tak samo jak wzrost liczby kapliczek, z objawieniami Matki Bożej w Gietrzwałdzie w 1877 r. Dzwonki umieszczane w kapliczkach oprócz organizacji życia religijnego były często wykorzystywane również do oznajmiania ważnych dla życia lokalnej społeczności wydarzeń. W niektórych miejscowościach do dnia dzisiejszego dzwonki kapliczek informują o śmierci jednego z mieszkańców. W formie kapliczki dzwonniczkowej w Kabikiejmach Dolnych wyraźny jest nurt klasycyzujący. Na wysokim kamiennym cokole wzniesiona na planie kwadratu bryła kapliczki przykryta dwuspadowym dachem. Pierwsza kondygnacja boniowana, w jej ścianie frontowej prostokątna wnęka, w ścianach bocznych powtarzające jej kształt płyciny. Powyżej pierwszej kondygnacji wysoki prześwit, na którego filarach pilastry. W prześwicie zamontowany dzwonek. W trójkątnym szczycie ściany frontowej łaciński krzyż. Szczyt dachu zwieńczony chorągiewką z datą 1927. Literatura: J. Hochleitner, "Kapliczki Warmii południowej: przydrożne obiekty kultu jako element ludowego systemu komunikacji", Olsztyn 2004 S. Kuprjaniuk, I. Liżewska, “Warmińskie kapliczki”, Olsztyn 2012