Kapliczka w Sętalu

W pogańskich wierzeniach drzewa pełniły bardzo ważną rolę. Lipa była drzewem szczególnym, z jej gałęzi i kwiatów wykonywano lekarstwa, a łyko lipowe miało być niezniszczalne dla mocy nieczystych. Dużo elementów wierzeń ludowych z czasem zostawało adaptowanych do treści nowej chrześcijańskiej wiary. I tak było również ze szczególną czcią dla drzew. Sakralny charakter tak często sadzonych w pobliżu kapliczek lip, potwierdzać miały legendy o obsadzaniu drogi, którą szedł św. Wojciech w swoim misyjnym posłannictwie. Prezentowana kapliczka znajduje się w otoczeniu dwóch, posadzonych najprawdopodobniej w momencie jej powstania, lip. Wzniesiona na planie prostokąta, prosta bryła kapliczki z wysokim szerszym od korpusu cokołem, przykryta jest dwuspadowym dachem, na którego szczycie metalowy krzyż. W ścianie frontowej głęboka nisza zamknięta łukiem, w górnej części wypełniona szkłem. W ścianach bocznych powtarzające kształt niszy, ale nieco mniejsze płytkie blendy. Literatura: S. Kuprjaniuk, I. Liżewska, “Warmińskie kapliczki”, Olsztyn 2012 T. Seweryn, "Kapliczki i krzyże przydrożne w Polsce", Warszawa 1958