Kapliczka w Nowych Włókach

Liczną grupę warmińskich kapliczek stanowią obiekty, które powstawały według od lat niezmienianych i powielanych wzorców, dlatego też badaczom trudno na ich podstawie wyznaczyć ich rozwój stylowy, a dzięki niemu datować obiekty, o których nie udało się znaleźć żadnych innych informacji źródłowych. Powielany już od XVIII w. wzorzec prezentuje m. in. kapliczka z miejscowości Nowe Włóki. Jej prosta bryła wzniesiona na planie kwadratu, nakryta jest dwuspadowym dachem. Bryła rozczłonkowana jest jedynie gzymsami. Jeden wydziela cokół, a drugi przerwany nad niszą wydziela trójkątny szczyt. Znajdująca się w ścianie frontowej nisza ma dość nietypowy kształt – prostokątny wykrój od góry zwieńczony łukiem dwuspadowym. Literatura: S. Kuprjaniuk, I. Liżewska, “Warmińskie kapliczki”, Olsztyn 2012