Kapliczka w Tuławkach przy gospodarstwie nr 26

Bardzo często trudno jest badaczom odtworzyć historię poszczególnych kapliczek, w związku z bardzo małą ilością zachowanych o nich informacji w jakichkolwiek materiałach źródłowych. W związku z ogromną wymianą ludności na terenach Warmii po drugiej wojnie światowej najczęściej nie mogą oni również bazować na relacjach ustnych lokalnych mieszkańców. Prezentowana kapliczka znajdująca się w bezpośrednim sąsiedztwie gospodarstwa dość znacznie oddalonego od centrum miejscowości Tuławki, co sugeruje, że była to fundacja zamożnego właściciela gospodarstwa przy którym się znajduje. Wzniesiona z czerwonej cegły licowej na planie kwadratu, trzykondygnacyjna kapliczka, przykryta jest dwuspadowym dachem. W partii cokołu z czterech stron kwadratowe płyciny. W części środkowej, w ścianie frontowej zamykana przeszkloną ramą okienną nisza zwieńczona łukiem odcinkowym. W pozostałych ścianach części środkowej blendy o tym samym co nisza kształcie. W trójkątnym szczycie płycina w kształcie krzyża łacińskiego. Literatura: S. Kuprjaniuk, I. Liżewska, “Warmińskie kapliczki”, Olsztyn 2012