Kapliczka w Tuławkach

Najczęściej forma kapliczek które tak licznie spotykamy na Warmii, jest wynikiem połączenia i adaptacji form już znanych z długą tradycją, z elementami nowymi wywodzącymi się z obowiązujących w okresie ich powstania stylami, uproszczonymi i przetworzonymi przez lokalnych twórców. Często kapliczki na przestrzeni czasu ulegają również licznym przebudowom i konserwacjom, co powoduje kolejne zmiany ich wyglądu. W związku z tym oraz nie licznymi zachowanymi materiałami źródłowymi, datacja wielu warmińskich kapliczek często przysparza ogromne problemy ich badaczom. Kapliczka znajdująca się w centrum miejscowości Tuławki, wzniesiona na planie kwadratu i przykryta dwuspadowym dachem, prawdopodobnie została wtórnie otynkowana. Wskazywałoby na to zastosowanie neogotyckich elementów w postaci sterczyn zwieńczonych dwuspadowymi daszkami w narożnikach partii szczytowej oraz gzyms w postaci ukośnie ułożonych cegieł oddzielających partię szczytową. Inspirowane neogotykiem kapliczki z zastosowanym podobnym detalem, zazwyczaj nie były tynkowane. W szczycie kapliczki dodatkowo blenda w kształcie krzyża łacińskiego. Głęboka nisza na figurę zlokalizowana w ścianie frontowej, zakończona łukiem i zamykana przeszkloną ramą okienną. Literatura: S. Kuprjaniuk, I. Liżewska, “Warmińskie kapliczki”, Olsztyn 2012