Kapliczka Św. Tadeusza Judy w Zaściankach

Kapliczki na Warmii, ale nie tylko, wznoszono jako miejsca koncentracji życia religijnego okolicznych mieszkańców, stanowiły sposób na obronę przed nieczystymi mocami, były demonstracją wiary lub wsparciem na trasach szlaków pielgrzymek. Bardzo często kapliczki stanowiły również formę dziękczynienia lub pobożnej prośby skierowanej do konkretnego świętego. Świętym do którego często zwracali się wierni był patron spraw trudnych i beznadziejnych - św. Juda Tadeusz, w ikonografii przedstawiany jako mężczyzna z pałką, włócznią, toporem lub maczugą w ręku, które były symbolami jego męczeńskiej śmierci. Kapliczka w Zaściankach wzniesiona została na planie kwadratu na niskim kamiennym cokole. Ceglana prosta bryła zwieńczona jest dwuspadowym dachem, na którego szczycie umieszczono krzyż z monogramem IHS. Trójkątny szczyt oddzielony został rodzajem gzymsu utworzonego z cegły ustawionej w rolkę. W ścianie frontowej umieszczono głęboką nisze na figurę świętego, zamkniętą dekoracyjną metalową kratą. W pozostałych ścianach znajdują się płytsze nisze powtarzające kształt niszy ze ściany frontowej. W niszy ściany tylnej umieszczona czarna granitowa płyta z podobizną świętego.