Kapliczka w Łozach

Najwięcej kapliczek na Warmii pojawiło się w okresie 2. poł. XIX w. Wzrost liczby fundacji religijnych, również w obrębie samych zagród chłopskich, łączyć można z polepszeniem się sytuacji warmińskich wsi w wyniku przeprowadzonej w połowie XIX w. reformy rolnej. Duża liczba kapliczek, przy których odprawiać można było upowszechniające się wówczas nabożeństwa majowe, wynikać może także ze wzrostu popularności kultu maryjnego ożywionego na tych terenach, objawieniami maryjnymi w Gietrzwałdzie w 1877 r. Prezentowana kapliczka ulokowana jest na zachodnich obrzeżach miejscowości Łozy, bezpośrednio przed domostwem znajdującym się przy drodze prowadzącej do miejscowości Robuzy. Jest przykładem jednego z najczęściej spotykanych typów kapliczek. Wzniesiona na planie prostokąta, prosta bryła kapliczki o gładkich otynkowanych ścianach przykryta jest dwuspadowym dachem. W jej ścianach szczytowych znajdują się zakończone łukiem głębokie wnęki. We wnęce od strony drogi, przeznaczonej niejako do adoracji dla przechodniów, ulokowana jest dużych rozmiarów gipsowa figura Matki Bożej, składającej ręce w modlitwie. Literatura: S. Kuprjaniuk, I. Liżewska, “Warmińskie kapliczki”, Olsztyn 2012