Kapliczka w Brzostkach

Kapliczki na Warmii powstawały zarówno z fundacji całych społeczności wiejskich, jak i pojedynczych zamożnych gospodarzy, dlatego też zdarzają się przypadki gdy w jednej miejscowości, kapliczki stoją przy paru gospodarstwach – była to wówczas oznaka zamożności właściciela gospodarstwa. Bez względu na fundacje stanowiły one jednak wspólną strefę sacrum, namiastkę świątyni, punkt organizacji religijnej wspólnoty. Wystawienie kapliczki musiało być wcześniej uzgodnione z proboszczem danej parafii, ale zwykle wynikało z wewnętrznej potrzeby samej wspólnoty, bez specjalnej zachęty ze strony duchowieństwa. Samo jej poświęcenie było dużym wydarzeniem dla wszystkich mieszkańców miejscowości. Kapliczka znajdująca się w centrum wsi Brzostki, umiejscowiona została w bliskim sąsiedztwie dużego gospodarstwa. Przedstawia typ charakterystyczny dla tych obiektów powstających w 1. poł. XIX w. Prostą, jednokondygnacyjną kapliczkę na wysokim cokole wieńczy dwuspadowy dach. Od strony drogi, w elewacji frontowej, na cokole znajduje się prostokątna płycina, a powyżej niej głęboka wnęka zamknięta łukiem. W ścianie tylnej kapliczki, znajduje się płytsza od frontowej wnęka o tym samym wykroju. Kapliczka została wtórnie przemalowana, a w jej dwóch wnękach ustawione zostały dewocjonalia. Literatura: J. Hochleitner, "Kapliczki Warmii południowej: przydrożne obiekty kultu jako element ludowego systemu komunikacji", Olsztyn 2004 S. Kuprjaniuk, I. Liżewska, “Warmińskie kapliczki”, Olsztyn 2012