Kapliczka w Błudowie

Na Warmii po pierwszej wojnie światowej wznoszono nawiązujące formą architektoniczną do kapliczek, zwykle neobarokowe, pomniki upamiętniające poległych na froncie. Tak jak w przypadku kapliczek, często umieszczano w nich przedstawienia sakralne, głównie nawiązujące do symboliki śmierci i zmartwychwstania - przedstawienia Chrystusa Miłosiernego lub Zmartwychwstałego oraz Piety. Charakterystyczne były dla nich elementy symboliki żołnierskiej, takie jak np. przedstawienia Krzyża Żelaznego – niemieckiego, wojennego odznaczenia. Po drugiej wojnie światowej napływowa ludność usuwała je, zacierając pierwotną funkcje obiektów, adaptując je tym samym na obiekty czysto kultowe. Prezentowana kapliczka, pierwotnie pełniła funkcję upamiętnienia mieszkańców wsi lub parafii poległych na froncie pierwszej wojny światowej. Neobarokowa wysoka bryła wzniesiona jest na planie prostokąta na trzystopniowym cokole. Jej podstawa jest szersza od korpusu, który od góry zamknięty jest łukiem pełnym. W ścianie frontowej tablica z nazwiskami poległych, powyżej niej, w partii szczytu wnęka, od dołu podkreślona wydatnym gzymsem, od góry zwieńczona charakterystycznym, dekoracyjnym łukiem kotarowym czterodzielnym. Na szczycie kapliczki metalowy krucyfiks. Literatura: S. Kuprjaniuk, I. Liżewska, “Warmińskie kapliczki”, Olsztyn 2012