Paciorek krążkowaty. Szkło

Szklany paciorek krążkowaty odnaleziony podczas badań archeologicznych osady Truso.