Pion

Dolna część (okucie) berła karolińskiego w kształcie wydłużonej fasetowanej kopułki, u podstawy zdobione motywem sznurowym. Wtórnie używane prawdopodobnie jako pionek królewski. Brąz. Wysokość 3,7 cm, średnica 2,4 cm.