Przęślik tkacki

Wymiary: wys. 23 mm, szer. 30 mm, śr. otw. 10 mm Miejsce: badania archeologiczne osady wczesnośredniowiecznej w Górce, gm. Ostróda. Do produkcji przędzy służyła wrzeciono z przęślicą lub kołowrotek. Najstarszym narzędziem przędzalniczym było wrzeciono. Składało się ono z podłużnego kawałka drewna, w kształcie iglicy, w którego dolnej części umieszczony był ciężarek zwany przęślikiem. Ciężarek obciążający wrzeciono ułatwiał jego ruch obrotowy, powodując skręcanie włókna i nawijanie się przędzy. Zapobiegał zsuwaniu się nici. Przęśliki miały różną formę i wykonane były z różnego surowca, np. były przęśliki kuliste, stożkowe, owalne, tarczowe. Wykonywano je z gliny, kamienia, metalu, drewna. Najcenniejsze, modne w XI w., były z różowego wołyńskiego łupku. Zbigniew Adam Skuza, Ginące zawody w Polsce. Kultura Polski Średniowiecznej X-XIII w., red. Jerzy Dowiat Prawa do wizerunku cyfrowego: CC BY 1.0 https://creativecommons.org/licenses/by/1.0/deed.pl