Grzebień trójwarstwowy

Wymiary: dł. 6,4 cm, wys. 4,1 cm Materiał: poroże jeleniowatych Datowanie: XIII/XIV w. Jest to tzw. grzebień trójwarstwowy. Trzy płytki wycięte z poroża zostały połączone i znitowane w jedną całość przy użyciu dwóch wąskich płytek poroża. Po ich połączeniu wycięte zostały zęby, z jednej strony gęstymi, z drugiej rzadkimi zębami. Jedynymi elementami dekoracyjnymi są odciski puncy. Grzebień został odkryty w trakcie badań wykopaliskowych na Starym Mieście w Elblągu. Jego chronologię należy określić na przełom XIII i XIV wieku. Został on wykonany w jednym z elbląskich warsztatów „rogowniczych”. Ich funkcjonowanie jest potwierdzone odkrywaniem odpadów poprodukcyjnych oraz surowca. Tego rodzaju grzebienie były w powszechnym użyciu w elbląskich gospodarstwach domowych od XIII aż do XV wieku. Lit.: M. Marcinkowski, Średniowieczne grzebienie odkryte na Starym Mieście w Elblągu, [w:] Archaeologia et historia urbana, R. Czaja, G. Nawrolska, M. Rębkowski, J. Tandecki (red.), Elbląg 2004, s. 497-508. Prawa do wizerunku cyfrowego: CC BY 1.0 https://creativecommons.org/licenses/by/1.0/deed.pl