Tabliczka woskowa

Materiał: drewno, wosk W trakcie prowadzonych prac wykopaliskowych na Starym Mieście w Elblągu odkryto dotychczas prawie 30 tabliczek woskowych. Wykonano je z drewna różnych gatunków, jedna lub obie płaskie powierzchnie pokryte woskiem służyły do zapisywania przy użyciu rylca. Do wykonania tabliczek najczęściej wykorzystywano drewno bukszpanu, buku, kasztanowca, gruszy, jesionu, klonu, lipy, topoli lub wiśni. Tabliczki woskowe były używane pojedynczo, ale najczęściej łączone były w dyptyki (dwie tabliczki), tryptyki(złożone z trzech), a także w poliptyki i kodeksy, które składały się z kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu deseczek. Używano do tego rzemieni. Okładki tabliczek często ozdabiano ornamentami geometrycznymi, roślinnymi i zwierzęcymi, a skromniejsze, dostępne dla większości, zazwyczaj były pozbawione zdobień. Używane były do nauki, zapisywania transakcji handlowych, korespondencji, zapisków miejskich czy szkolnych. Datowanie: na podstawie kontekstu odkryć elbląskie tabliczki woskowe datowane są na XV wiek. Lit.: T. Nawrolski, J. Tandecki, Piętnastowieczne tabliczki woskowe z Elbląga, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, R. XXXV, 1987, nr 4, s. 591-600. G. Nawrolska, J. Tandecki, Średniowieczne tabliczki woskowe ze Starego Miasta Elbląga, „Archaeologia Elbigensis”, vol. 2, 1997, s. 131-143. Prawa do wizerunku cyfrowego: CC BY 1.0 https://creativecommons.org/licenses/by/1.0/deed.pl