Wirtualny spacer po elbląskim Starym Mieście

 

STATYSTYKI
  • 21815 Wejścia

 

Opis

Elbląg - jedno z najstarszych miast województwa warmińsko-mazurskiego może poszczycić się bardzo burzliwą i bogatą historią. Niestety prowadzone przez dwa tygodnie walki, zakończone zdobyciem miasta przez Armię Czerwoną 12 lutego 1945 r., doprowadziły do zniszczenia większości materialnych śladów tych wiekowych tradycji na Starym Mieście. W latach 50-tych i 60-tych podczas kolejnych wielkich akcji rozbiórkowych i porządkowych Stare Miasto pozbawione prawie całkowicie budowlanej substancji zabytkowej stało się wielkim zieleńcem z górującymi nad nim odbudowanymi bryłami gotyckich kościołów św. Mikołaja i NMP, zespołem szpitala św. Ducha, Bramy Targowej oraz 6 kamienic mieszczańskich. Na przestrzeni kolejnych lat pojawiały się różne plany zagospodarowania tych terenów, które zgodnie z panującymi wówczas wytycznymi proponowały wznoszenie na gruzach historycznych ośrodków staromiejskich nowe „socjalistyczne miasta” z wieżowcami, blokami mieszkalnymi oraz pawilonami handlowymi kompletnie niepowiązanymi z wyglądem miast sprzed wojennych zniszczeń. W Elblągu nie zostały one początkowo zrealizowane z powodu braku funduszy. W latach kolejnych na ich realizację nie wyrażał zgody ówczesny wojewódzki konserwator zabytków – dr Maria Lubocka-Hoffman. Żadna ze stosowanych wówczas w Polsce metod odbudowy nie wydawała się dla niej odpowiednia dla Elbląga, dlatego z czasem podjęła ona działania, które złożyły się na nową metodę, nazwaną przez nią RETROWERSJĄ. Zgodnie z definicją autorki jest to: „zespół działań podejmowanych na zniszczonych obszarach staromiejskich, które respektują historyczne uwarunkowania, lecz nie reprodukują dawnej zabudowy.(...) Jej istotą jest konserwatorska kreacja swoistej ikonosfery- przywołująca wizerunek i oddająca charakter dawnego miasta poprzez stworzenie całego zbioru wartości utożsamianych z cechami zespołów staromiejskich. Retrowersja jest szczególna repliką tego- co było, „wywołującą ducha” dawnego miasta.”.
Efekty realizacji tej powstałej w latach 1980-1983 nowej koncepcji odbudowy, poprzedzone gruntownymi, o szerokim zakresie badaniami architektonicznymi i historycznymi oraz na niespotykaną skalę badaniami archeologicznymi, możemy dzisiaj podziwiać na stopniowo odbudowywanej elbląskiej starówce.

Literatura:
M. Lubocka – Hoffmann, „Retrowersja Starego Miasta w Elblągu” [w:] „Odbudowa miast historycznych”, Elbląg 1998

 

Specyfikacja

Data archiwizacji18 września 2015 (18.09.2015)
MiejsceElbląg; Stare Miasto
KategoriaWirtualne spacery
Prześlij zgłoszenie dotyczące obiektu
 
 
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013 oraz budżetu samorządu województwa warmińsko - mazurskiego.