Grzebień trójwarstwowy

 


STATYSTYKI
  • 1573 Wejścia
  • 375 Pobrań

 

Opis

Wymiary: dł. 6,4 cm, wys. 4,1 cm
Materiał: poroże jeleniowatych
Datowanie: XIII/XIV w.

Jest to tzw. grzebień trójwarstwowy. Trzy płytki wycięte z poroża zostały połączone i znitowane w jedną całość przy użyciu dwóch wąskich płytek poroża. Po ich połączeniu wycięte zostały zęby, z jednej strony gęstymi, z drugiej rzadkimi zębami. Jedynymi elementami dekoracyjnymi są odciski puncy.

Grzebień został odkryty w trakcie badań wykopaliskowych na Starym Mieście w Elblągu. Jego chronologię należy określić na przełom XIII i XIV wieku. Został on wykonany w jednym z elbląskich warsztatów „rogowniczych”. Ich funkcjonowanie jest potwierdzone odkrywaniem odpadów poprodukcyjnych oraz surowca.

Tego rodzaju grzebienie były w powszechnym użyciu w elbląskich gospodarstwach domowych od XIII aż do XV wieku.

Lit.: M. Marcinkowski, Średniowieczne grzebienie odkryte na Starym Mieście w Elblągu, [w:] Archaeologia et historia urbana, R. Czaja, G. Nawrolska, M. Rębkowski, J. Tandecki (red.), Elbląg 2004, s. 497-508.

Prawa do wizerunku cyfrowego: CC BY 1.0 https://creativecommons.org/licenses/by/1.0/deed.pl

 

Specyfikacja

Data archiwizacji14 października 2019 (14.10.2019)
DatowanieXIII/XIV w.
KategoriaZbiory muzealne Obiekty średniowieczne
WłaścicielMuzeum Archeologiczno - Historyczne w Elblągu
Strona wwwwww.muzeum.elblag.pl
Prześlij zgłoszenie dotyczące obiektu
 
 
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013 oraz budżetu samorządu województwa warmińsko - mazurskiego.