Muzeum Archeologiczno - Historyczne w Elblągu

obiektów: 217

Po wojnie muzeum w Elblągu utworzono w 1954 r., wykorzystując odnalezione zbiory przedwojennego Muzeum Miejskiego działającego od 1864 r. Początkowo ulokowano je w kamieniczkach nr 11 i 12 przy ul. Wigilijnej. Jednak w związku z rozrastającymi się zbiorami i nie spełnianiem przez budynek niezbędnych wymagań placówki naukwo-oświatowej, w 1973 r. siedzibę muzeum przeniesiono do budynku…


Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku

obiektów: 80

W 1912 r. w budynku na Wzgórzu Katedralnym we Fromborku, zwanym Wieżą Kopernika, dzięki inicjatywie kannonika Eugena Brachvogla, powstała pierwsza w mieście izba pamiątkowa poświęcona Mikołajowi Kopernikowi. Po wojnie pierwszą ekspozycję muzealną poświęconą wielkiemu astronomowi, otwarto w 1948 r. w najmniej zniszczonych podczas działań wojennych gotycko-barokowych kanoniach…


Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku

obiektów: 138

Muzeum zostało utworzone w 1960 r. dla uczczenia 550 rocznicy bitwy pod Grunwaldem. Sala wystawowa i sala kinowa muzeum umiejscowiona została na polu bitwy, pod amfiteatrem, będącym częścią zespołu pomnikowego wzniesionego, dzięki środkom zebranym w zbiórce publicznej. Wystawa opowiadająca o Wielkiej Wojnie z Zakonem Krzyżackim, historii plemion pruskich i ich podboju,…


Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie

obiektów: 49

Muzeum powstało dzięki inicjatywie miłośników Regionu, którzy w latach sześdziesiątych XX wieku, rozpoczęli kolekcjonowanie obiektów związanych z historią regionu. Oficjalnie działalność muzealną rozpoczęto w 1991 r., eksponując przedmioty codziennego użytku, sprzęt gospodarczy, takniny, odzież oraz akcesroia obrzędowe związane z kulturą ludową wszystkich…


Muzeum Budownictwa Ludowego - Park Etnograficzny w Olsztynku

obiektów: 20

Początki muzeum w Olsztynku należy wiązać z utworzonym w latach 1910 – 1913 muzeum architektury wiejskiej w Królewcu. Wybudowano tam kopie znajdujących się w złym stanie, najbardziej charakterystycznych dla każdego z regionów Prus Wschodnich obiektów z XVIII-XIX wieku. W latach 1938-1942 dokonano ich translokacji do Olsztynka, w związku z ograniczeniami poprzedniej…


Muzeum Żuławskie w Nowym Dworze Gdańskim

obiektów: 7

Dzięki inicjatywie Klubu Nowodworskiego oraz wsparciu władz samorządowych 1 maja 2011 r. w Nowym Dworze Gdańskim powstał Żuławski Park Historyczny. Jego głównym zadaniem jest rozpoznanie i promocja najcenniejszych zabytków regionu, a także wspieranie, tworzenie oraz promocja produktów markowych i turystycznych województwa. Zlokalizowany w budynku wyremonotwanej…


Muzeum w Ostródzie

obiektów: 17

Obecne Muzeum w Ostródzie powołano 20 września 2000 roku. Ale idea utworzenia w Ostródzie muzeum regionalnego sięga już okresu międzywojennego, kiedy to przy ówczesnym gimnazjum funkcjonowała w mieście spora izba muzealna, której początków należy szukać w zbiorach gromadzonych przez nauczyciela historii Emila Schnippela jeszcze przed I wojną światową.…


Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie

obiektów: 5

Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie jest jednym z najstarszych muzeów na terenie Warmii i Mazur. Działa nieprzerwanie od 26 lutego 1946 roku. W ciągu 65 lat swojej historii Muzeum przetrwało wiele reorganizacji i zmian administracyjnych. W 1987 r., jako jedno z pierwszych w Polsce, zostało muzeum samorządowym. Muzeum założone zostało z inicjatywy Zofii Licharewej, która…


Muzeum Ziemi Braniewskiej

obiektów: 7

Powstało we wrześniu 2016 roku z potrzeby poznawania lokalnej historii, pasji, miłości do Braniewa. Jest to pierwsza po wojnie oficjalna placówka muzealna w tym mieście. Muzeum Ziemi Braniewskiej działa w budynkach dawnego zespołu Hosianum w Braniewie. Do jego otwarcia przyczyniły się wspólne działania Towarzystwa Miłośników Braniewa, Starostwa Powiatowego i Kurii…


Muzeum Pogranicza w Działdowie

obiektów: 10

Muzeum Pogranicza w Działdowie jest samorządową instytucją kultury, powstałą pierwotnie jako Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego w Działdowie. Komercyjny i turystyczny sukces muzeum, blisko 700-letnia historia miasta oraz rozpoczęcie remontu gotyckiej części zamku, spowodowały, że pojawiła się potrzeba zmiany nazwy instytucji na Muzeum Pogranicza w Działdowie. Nowo nazwana jednostka,…


Biblioteka Elbląska

obiektów: 0

Mało która z instytucji kultury w Polsce może poszczycić się tak długą tradycją. Historyczne początki Biblioteki Elbląskiej datują się na rok 1601, kiedy to rektor Gimnazjum Akademickiego w Elblągu Jan Mylius za 200 florenów ofiarowanych przez radę miejską zakupił księgozbiór po swoim poprzedniku, Tomaszu Rotusie. Dzieje biblioteki same w sobie stanowić mogą…


Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie

obiektów: 1

Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, narodowa instytucja kultury założona w 1928 w oparciu o zbiory Państwowego Grona Konserwatorów Zabytków Przedhistorycznych. Od 1958 r. siedzibą muzeum jest Arsenał Królewski w Warszawie.


Muzeum „Brama Frydlandzka” w Kaliningradzie

obiektów: 73

Muzeum „Brama Frydlandzka” w Kaliningradzie znajduje się w obiekcie o tej samej nazwie. Brama Frydlandzka była częścią umocnień obrony królewskiej w XIX wieku. Prowadziła przez nią droga do miasta Friedland (Prawdinsk, obwód kaliningradzki). Przed I wojną światową można było wejść do miasta lub opuścić je przez bramę, a od 1920 r. obiekt stał się furtą…

 
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013 oraz budżetu samorządu województwa warmińsko - mazurskiego.