• Izba

    Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie
  • Obiekty muzealne

 

Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie

ul. Portowa 1
11-600 Węgorzewo

+48 87 427 52 78
mkl.wegorzewo@wp.pl
www.muzeum-wegorzewo.pl/

mniej światła zapisz do PDF drukuj

Muzeum powstało dzięki inicjatywie miłośników Regionu, którzy w latach sześdziesiątych XX wieku, rozpoczęli kolekcjonowanie obiektów związanych z historią regionu. Oficjalnie działalność muzealną rozpoczęto w 1991 r., eksponując przedmioty codziennego użytku, sprzęt gospodarczy, takniny, odzież oraz akcesroia obrzędowe związane z kulturą ludową wszystkich grup etnicznych i narodościowych zamieszkujących tereny Polski północno-wschoniej, dawniej i obecnie. Bardzo ważną część zbiorów muzeum stanowią również przykłady sztuki ludowej, w tym obrazy i rzeźby lokalnych twórców oraz bogata kolekcja unikalnych pisanek i wycinanek. Przy Muzeum działa Park Etnograficzny, gdzie prezentowane są przykłady tradycyjnego budownictwa mazurskiego, a we wnętrzach zabytkowych budynków działają pracownie rękodzielnicze. Muzeum współpracuje z okolicznymi zespołami folkorystycznymi, środowiskami polonijnymi w Obwodzie Kalingradzkim, na Białorusi i Litwie, a także organizuje cykliczne międzynarodowe imprezy folklorystyczne.


 
 
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013 oraz budżetu samorządu województwa warmińsko - mazurskiego.

Projekt i wykonanie Agencja Reklamowa Contact.