Muzeum Budownictwa Ludowego - Park Etnograficzny w Olsztynku

ul. Leśna 23
11-015 Olsztynek

(89) 519-38-64
(89) 519-38-45 (fax)
sekretariat@muzeumolsztynek.com.pl
muzeumolsztynek.com.pl

Mniej światła Zapisz do PDF Drukuj

Początki muzeum w Olsztynku należy wiązać z utworzonym w latach 1910 – 1913 muzeum architektury wiejskiej w Królewcu. Wybudowano tam kopie znajdujących się w złym stanie, najbardziej charakterystycznych dla każdego z regionów Prus Wschodnich obiektów z XVIII-XIX wieku. W latach 1938-1942 dokonano ich translokacji do Olsztynka, w związku z ograniczeniami poprzedniej lokacji. W nowej lokalizacji, po wojnie rozpoczęła się rozbudowa muzeum i w roku 1969 stało się ono samodzielną placówką. Obecnie skansen obejmuje 68 obiektów architektury wiejskiej z terenów Powiśla, Warmii, Mazur, Sambii i Małej Litwy. Prezentowane są tu również rzadkie gatunki zwierząt gospodarskich polskiego pochodzenia.   


 
 
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013 oraz budżetu samorządu województwa warmińsko - mazurskiego.