Muzeum Ziemi Braniewskiej

Gdańska 19
14-500 Braniewo

504 371 455

Mniej światła Zapisz do PDF Drukuj

Powstało we wrześniu 2016 roku z potrzeby poznawania lokalnej historii, pasji, miłości do Braniewa. Jest to pierwsza po wojnie oficjalna placówka muzealna w tym mieście.

Muzeum Ziemi Braniewskiej działa w budynkach dawnego zespołu Hosianum w Braniewie. Do jego otwarcia przyczyniły się wspólne działania Towarzystwa Miłośników Braniewa, Starostwa Powiatowego i Kurii Metropolitarnej w Olsztynie.

W Muzeum można oglądać wystawy stałe i czasowe, wszystkie dotyczą Braniewa i najbliższych okolic, odbywają się tu zajęcia edukacyjne, pokazy filmów, można dostać najnowsze publikacje związane z Ziemią Braniewską.


 
 
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013 oraz budżetu samorządu województwa warmińsko - mazurskiego.