Muzeum Pogranicza w Działdowie

ul. Zamkowa 12
13-200 Działdowo

23 697 23 64
impk@dzialdowo.pl
edukacja@muzeum.dzialdowo.pl
www.muzeum.dzialdowo.pl/

Mniej światła Zapisz do PDF Drukuj

Muzeum Pogranicza w Działdowie jest samorządową instytucją kultury, powstałą pierwotnie jako Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego w Działdowie. Komercyjny i turystyczny sukces muzeum, blisko 700-letnia historia miasta oraz rozpoczęcie remontu gotyckiej części zamku, spowodowały, że pojawiła się potrzeba zmiany nazwy instytucji na Muzeum Pogranicza w Działdowie. Nowo nazwana jednostka, doskonale wpisuje się w tematykę historyczną Interaktywnego Muzeum Państwa Krzyżackiego w Działdowie, nie tylko ją asymilując, ale też poszerzając. Nadanie muzeum nowej nazwy, stworzyło warunki do poszerzenia problematyki historycznej miasta. Placówka skupia w sobie już nie tylko historię Zakonu Krzyżackiego, ale wybiega dalej. Prezentuje dzieje miasta podczas dwóch wojen światowych, przybliża stosunki gospodarcze i społeczne w okresie międzywojennym, przywraca należną pamięć ofiar niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Soldau, funkcjonującego w budynkach koszarowych podczas okupacji hitlerowskiej. Nowa nazwa nie jest przypadkowa, przypomina o wyjątkowej historii Działdowa, które na przestrzeni wieków nieustannie było miastem przygranicznym. W średniowieczu wchodziło w skład miast Państwa Krzyżackiego, leżąc przy granicy z Królestwem Polskim. Po hołdzie pruskim włączono je do Prus Książęcych. W XVIII wieku znalazło się w obszarze ziem zaboru pruskiego. Wreszcie, na mocy traktatu wersalskiego, Działdowo ulokowano w II Rzeczpospolitej, zaraz przy granicy z Prusami Wschodnimi. Atrakcyjność Muzeum Pogranicza w Działdowie ma jeszcze jeden ważny walor. Dzieli się ono na dwie wystawy stałe: „Działdowo – miasto i ludzie dawnego pogranicza” – ul. Zamkowa 12 oraz „Interaktywna wystawa państwa Zakonu Krzyżackiego” – Pl. Mickiewicza 43. Pierwsza wystawa stała mieści się w odrestaurowanym skrzydle gotyckiego zamku. Już sama budowla, która jako jedyna przetrwała z czasów średniowiecznych, jest godna polecenia każdemu turyście. Druga wystawa stała ma swoje miejsce w budynku Ratusza Miejskiego. Od 7 września 2018 r. także działdowski zamek stał się obowiązkowym punktem każdego, kto podąża szlakiem zamków gotyckich.


 
 
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013 oraz budżetu samorządu województwa warmińsko - mazurskiego.