Scenariusze lekcji o średniowieczu

Scenariusze lekcji o średniowieczu

Na potrzeby projektu "Średniowieczne kolekcje Warmii i Mazur" zostało stworzonych 10 scenariuszy lekcji dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w których poruszane są różnego rozdaju zagadnienia związane z epoką średniowiecza. Scenariusze bazują na zdigitalizowanych w 8 regionalnych muzeach eksponatach. Scenariusze stworzył ekspert z Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie - dr Iwona Jóźwiak. 

Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.


Powiązane Pliki

 
 
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013 oraz budżetu samorządu województwa warmińsko - mazurskiego.