Regionalna Pracownia Digitalizacji

Regionalna Pracownia Digitalizacji

Regionalna Pracownia Digitalizacji posiada w swoim cyfrowym archiwum ponad 800 zdigitalizowanych obiektów - od najmniejszych, m.in. monet czy wikińskich amuletów po największe, np. wiatrak koźlak czy zabytki sakralne. To dziedzictwo kulturowe, które przedstawia nasze dzieje od czasów rzymskich po czasy niemal współczesne. Dziedzictwo, które pomaga budować tożsamość lokalną, państwową  i europejską – pozwalając odnaleźć swoje zupełnie wyjątkowe miejsce w historii, a jednocześnie wpisać się w nurt światowej historiografii.

Pracownia w obecnym kształcie powstała w ramach projektu dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego. Kolejne środki z RPO, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego czy Funduszy Europejskich pozwoliły zarówno na rozwój Pracowni, jak i pozyskanie nowych partnerów. Cyfrowe Warmia i Mazury, Wirtualne zabytki Warmii i Mazur, Quo vadis, Warmio?, Wikińska osada Truso i Bitwa pod Grunwaldem - średniowieczne historie w wirtualnym świecie, Średniowieczne kolekcje Warmii i Mazur, Wirtualnym szlakiem pochylni Kanału Elbląskiego, Continuum. Wirtualne kolekcje Warmii i Mazur czy Muzea ponad granicami. Etap II – to projekty realizowane w ostatnich latach przez Pracownię. Ich efekty można oglądać na stronie www.cyfrowewm.pl. RPD skupia się na cyfryzacji zabytków architektonicznych i muzealnych za pomocą skanowania 3D, fotogrametrii i fotografii makro. Od 2010 r. nawiązała współpracę z wieloma najważniejszymi regionalnymi instytucjami muzealnymi, co pozwoliło stworzyć kolekcję, w skład której wchodzą zbiory, m.in. z Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu, Muzeum Ziemi Braniewskiej, Muzeum w Ostródzie, Muzeum im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie, Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie, Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku, Muzeum Pogranicza w Działdowie, Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku czy Biblioteki Elbląskiej.

Regionalna Pracownia Digitalizacji wciąż się rozwija, upowszechniając cyfrowe wersje zabytków, w coraz nowocześniejszej i dostępnej dla każdego formie – audiodeskrypcja, aplikacje AR i VR, wystawa multimedialna, druk 3D – wyznaczają kierunek, w którym będzie podążać przez kolejne lata działalności.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą stroną, a także mediami społecznościowymi - Facebookiem, Instagramem, Sketchfabem i YouTubem.


 
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013 oraz budżetu samorządu województwa warmińsko - mazurskiego.