Oswoić miasto

Wystawa "Oswoić miasto. Życie codzienne elblążan w latach 1945 - 1949" ukazuje losy mieszkańców w pierwszych latach po zakończeniu wojny głównie z perspektywy indywidualnego doświadczenia. To obraz ówczesnych problemów, woli przetrwania w zrujnowanym mieście, chęć stworzenia własnego nowego miejsca do lepszego życia, oswojenie i przełamanie strachu przed obcością nieznanego wcześniej terenu. Narrację wystawy wzbogacają materiały ze zbiorów muzelanych i prywatnych kolekcji, rodzinnych pamiątek w formie zdjęć oraz animacji modeli 3D zdigitalizowanych obiektów.

Zwiedzając wystawę z aplikacją przyjrzysz się bliżej codziennym problemom nowych mieszkańców powojennego, zrujnowanego miasta z ich perspektywy. Przechodząc przez serię zadań, wykorzystując informacje znajdujące się na wystawie, zdobywaj punkty dzięki którym możesz zdobyć meldunek w powojennym Elblągu.

Aplikacja dostępna pod tym linkiem.

 

 

Projekt „Muzea ponad granicami. Etap II” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa. Za treść niniejszej informacji odpowiada Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu i w żadnym wypadku nie należy przyjmować, że odzwierciedla ona stanowisko Unii Europejskiej, Instytucji Zarządzającej lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego.


Zadanie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego


 
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013 oraz budżetu samorządu województwa warmińsko - mazurskiego.