Barok i renesans

Na potrzeby projektu "Continuum. Cyfrowe kolekcje Warmii i Mazur" zostało stworzonych 6 scenariuszy lekcji dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w których poruszane są różnego rozdaju zagadnienia związane z epokami baroku i renesansu. Scenariusze bazują na zdigitalizowanych w 4 regionalnych muzeach eksponatach. Scenariusze stworzył ekspert z Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie - dr Iwona Jóźwiak. 

Scenariusze dostępne są do pobrania pod poniższym linkiem:

http://public.swiatowid.elblag.pl/RPD/Scenariusze Lekcji _ Barok i Renesans/

Projekt pn. „Continuum. Cyfrowe kolekcje Warmii i Mazur” dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych oraz współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.


Powiązane Pliki

 
 
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013 oraz budżetu samorządu województwa warmińsko - mazurskiego.