Katalog Renesans i barok

Katalog Renesans i barok

Epoki renesansu i baroku przyniosły ewolucję społeczną, polityczną, w myśleniu o świecie, poszerzających się horyzontach, o religii i człowieku. Renesans nie odcisnął na naszym regionie dużego piętna, tu jeszcze długo królował gotyk. Zupełnie inaczej jest z barokiem – szczególnie w architekturze katolickiej Warmii jest szeroko reprezentowany – mamy sanktuaria pielgrzymkowe, wyposażenie kościołów, rzeźby, obrazy. Estetyka baroku jest charakterystyczna i w dużej mierze zachowana. Dzięki wieloaspektowemu podejściu do udostępnienia i upowszechnienia cyfrowych zasobów chcielibyśmy pokazać, jak najszerzej to, co te epoki wyróżnia, digitalizując wybrane dzieła architektury i zabytki z najważniejszych regionalnych muzeów. W tym katalogu mogą Państwo zobaczyć najciekawsze z nich, po resztę zapraszamy na stronę cyfrowewm.pl.

Projekt „Continuum. Cyfrowe kolekcje Warmii i Mazur” dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych i dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.


Powiązane Pliki

 
 
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013 oraz budżetu samorządu województwa warmińsko - mazurskiego.