Digitalizacja? A co to? A na co to?

Digitalizacja? A co to? A na co to?

Podczas 45-minutowych zajęć pod tym właśnie tytułem wyjaśnione zostanie samo pojęcie digitalizacji, przedstawione zostaną kolejne jej etapy, ale przede wszystkim zaprezentowane zostaną możliwości jakie daje, zwłaszcza zwykłym użytkownikom internetu. Nie zabraknie również praktyki. Bo digitalizacja ma służyć przede wszystkim użytkownikom! Ale najpierw trzeba odnalzeźć zdigitalizowane zbiory w oceanie zasobów internetu - pomóc w tym mogą właśnie zajęcia i prezentacja portali internetowych te bogate i cenne zdigitalizowane zbiory prezentujących.

 


 
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013 oraz budżetu samorządu województwa warmińsko - mazurskiego.