Scenariusze lekcji o Warmii

Scenariusze lekcji o Warmii

Dzieki realizacji projektu "Warmio, quo vadis?" możemy udostępnić Państwu propozycje zajęć edukacyjnych, które mogą być przeprowadzone w różnych grupach wiekowych wśród uczniów, uczestników kół, zajęć pozalekcyjnych, czy w świetlicach. 

Karolina Manikowska z elbląskiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie przygotowała propozycje zajęć dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych dotyczące tożsamości regionalnej i krajobrazu kulturowego. Zajęcia o architekturze sakralnej na Warmii można przeprowadzić na podstawie materiałów Wiesławy Rynkiewicz-Domino z Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu. Z kolei dla szkół ponadpodstawowych propozycje przygotowała Weronika Wojnowska z Muzeum im. Mikołaja Kopernika we Fromborku – mogą one służyć za bazę do przeprowadzenia zajęć dotyczących warmińskich pieców kaflowych i witraży, niedocenianego i niezwykłego dziedzictwa materialnego tych ziem.

Projekt "Warmio, quo vadis?" dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Partnerami projektu są: Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie wraz z delegaturą w Elblągu, Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu, Muzeum Budownictwa Ludowego. Park Etnograficzny w Olsztynku, Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, Stowarzyszenie JANTAR z Elbląga, Portal kulturaludowa.pl, Polskie ​Radio Olsztyn, Dziennik Elbląski, Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl, portal Kulturalny Warmii i Mazur eŚwiatowid.pl, portal eKulturalni.


 
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013 oraz budżetu samorządu województwa warmińsko - mazurskiego.