Rzeźba "Postać żołnierza bez czapki w mundurze na dwa rzędy guzików"

Znajdź 3 różnice na poniższych obrazkach.

 
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013 oraz budżetu samorządu województwa warmińsko - mazurskiego.