Pięć filmowych opowieści o Warmii

Pięć filmowych opowieści o Warmii

W ramach projektu „Warmio, quo vadis” realizowanego przez Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu powstało 5 filmów o Warmii, mających na celu udokumentowanie, zaprezentowanie i utrwalenie aktualnego stanu zachowania dziedzictwa kulturowego Warmii: materialnego i niematerialnego, na tle historii i współczesnego krajobrazu kulturowego regionu.

To pięć filmów pod wspólnym tytułem „Pięć opowieści o Warmii” – można się z nich dowiedzieć jak gospodarowano na Warmii, jak ochronić to, co cenne, o mieszkańcach Warmii dawniej i dziś, o krajobrazie kulturowym i o pięknie warmińskiej tradycji, kultury i sztuki ludowej.

- Znalazły się w nich wypowiedzi i refleksje ekspertów w zakresie etnografii, etnologii, kultury wsi, historii, historii sztuki, ostatnich żyjących świadków lub pierwszych powojennych osadników na Warmii, twórców i rzemieślników ludowych, depozytariuszy elementów dziedzictwa niematerialnego, animatorów kultury, lokalnych samorządowców, przedstawicieli organizacji pozarządowych – opowiada Hanna Laska-Kleinszmidt z Regionalnej Pracowni Digitalizacji, realizującej projekt.

W filmach zaprezentowane zostały najciekawsze zabytki ruchome i nieruchome związane z Warmią, pokazana praca osób zajmujących się ochroną dziedzictwa, przedstawione ciekawe i mało znane fakty na temat Warmii.

Filmy zostały opublikowane na kanale Regionalnej Pracowni Digitalizacji w serwisie YouTube, będą również prezentowane i przekazywane w formie płyt DVD w trakcie wydarzeń, które zostaną zorganizowane w ramach projektu.

"Pięć opowieści o Warmii: Mieszkańcy dawni i dziesiejsi": https://www.youtube.com/watch?v=oJUXoXa3x-E&t=0s

"Pięć opowieści o Warmii: O gospodarowaniu": https://www.youtube.com/watch?v=Sp3nvzIKHGI

"Pięć opowieści o Warmii: Piękno warmińskiej tradycji, kultury i sztuki ludowej": https://www.youtube.com/watch?v=95QieGgSlLM

"Pięć opowieści o Warmii: O krajobrazie kulturowym...": https://www.youtube.com/watch?v=LE0jnPFH5Fk&t=964s

"Pięć opowieści o Warmii: Jak ochronić to, co cenne...": https://www.youtube.com/watch?v=kT1szVfH_fk

 

Scenariusz i realizacja: Marta Hajkowicz

Zdjęcia: Tomasz Misiuk

Muzyka: Paris Music

Projekt "Warmio, quo vadis?" dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

— Edyta Bugowska


 
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013 oraz budżetu samorządu województwa warmińsko - mazurskiego.