Średniowiecze na wyciągnięcie ręki

Średniowiecze na wyciągnięcie ręki

Strzelanie z łuku i kuszy, poszukiwanie ukrytych w chacie przedmiotów, ozdabianie ceramicznych garnków, a także zwiedzanie galerii ze średniowiecznymi muzealiami z całego województwa warmińsko-mazurskiego – to wszystko w wirtualnej rzeczywistości, w nowo powstającej przestrzeni Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu.
 

Trwa przebudowa elbląskiego ŚWIATOWIDA, już jesienią w przestrzeni, udostępnionej Regionalnej Pracowni Digitalizacji powstanie specjalna sala, przeznaczona do doświadczania wirtualnej rzeczywistości. Będzie tam można wziąć udział, na początku, w dwóch symulacjach VR – jedna będzie dotyczyła średniowiecza na Warmii i Mazurach, druga Kanału Elbląskiego.

Obie przygotowywane są w ramach realizacji projektów, dofinansowanych ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekty zakładały digitalizację i upowszechnianie, a jednym ze sposobów są wymienione wyżej symulacje. Więcej o wirtualnym Kanale Elbląskim można przeczytać tu: http://www.cyfrowewm.pl/artykuly/207/asystenci-maszynisty-poszukiwani/.

Wizyta w średniowiecznej wiosce, z chatą garncarza, przestrzenią do ćwiczenia strzałów z łuku i kuszy, straganem z warzywami, z Bocianią Basztą z Dobrego Miasta w tle, to podróż w czasie. Gracz sam wybiera, którą z aktywności chce podjąć. Symulacja ma walory edukacyjne, pozwala na zapoznanie się z ówczesnymi rzemiosłami i przedmiotami używanymi na co dzień przez ludzi żyjących ponad 600 lat temu. Średniowieczne muzealia, w przeciwieństwie do tych rzeczywistych, można tu podnieść, powiększyć, obrócić i obserwować z każdej strony. Są one przyporządkowane do jednej z czterech kategorii – sacrum, profanum, władza i militaria, co pomaga usystematyzować wiedzę o tej epoce. Krótkie opisy, podawane są przez lektora w jęz. polskim i angielskim, dzięki czemu użytkownik nie musi domyślać się przeznaczenia przedmiotów i poznaje ich fachowe nazwy.

Partnerami w projekcie jest osiem muzeów z regionu - Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu, Muzeum Ziemi Braniewskiej, Muzeum w Ostródzie, Muzeum im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie, Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie, Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego w Działdowie i Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku. Dodatkowo zostaną wykorzystane również materiały z poprzednich cyfryzacji z Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku. Dzięki temu udostępniony zostanie szeroki i reprezentatywny zbiór średniowiecznych obiektów z całego województwa.

Aplikacja zostanie zaprezentowana podczas konferencji, na którą zapraszamy szczególnie nauczycieli. Odbędzie się ona 24 października br. w  Elblągu.

Projekt finansowany jest  ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

 

— Edyta Bugowska


 
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013 oraz budżetu samorządu województwa warmińsko - mazurskiego.