Potencjał edukacyjny Kanału Elbląskiego

Potencjał edukacyjny Kanału Elbląskiego

W poniedziałek, 28 października odbędzie się w Elblągu konferencja skierowana do nauczycieli, będąca podsumowaniem projektu „Wirtualnym szlakiem pochylni Kanału Elbląskiego”. Kanał Elbląski zostanie pokazany jako modelowy przykład prezentacji możliwości wykorzystania zasobów cyfrowych w edukacji.

Projekt „Wirtualnym szlakiem pochylni Kanału Elbląskiego” trwał dwa lata. W tym czasie Regionalna Pracownia Digitalizacji zeskanowała pięć zespołów pochylni, przygotowała wirtualny spacer po Kanale oraz symulację VR, w której można wcielić się w maszynistę lub sygnalistę. Na koniec w projekcie zaplanowano konferencję skierowaną przede wszystkim do nauczycieli z Elbląga i okolic.

- Głównym celem konferencji podsumowującej jest zachęcenie edukatorów do używania narzędzi cyfrowych w swojej pracy zawodowej, a także ukazanie możliwości i efektów pracy z zasobami cyfrowymi w edukacji nie tylko regionalnej – mówi Hanna Laska-Kleinszmidt, kierownik RPD, koordynator projektu.

Na konferencji będzie można poznać Kanał Elbląski jako zabytek klasy światowej, wziąć udział w warsztatach dot. walorów edukacyjnych Kanału oraz wykorzystaniu jego cyfrowego potencjału, poznać symulacje VR i AR z nim związane.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. Zgłoszenia przyjmowane są pod adresem mailowym: rpd@swiatowid.elblag.pl. W zgłoszeniu musi znaleźć się imię i nazwisko oraz miejsce zatrudnienia (nazwa szkoły). 

Organizatorem konferencji jest CSE "Światowid" w Elblągu, współorganizatorami: Stowarzyszenie Miłośników Kanału Elbląskiego Navicula, Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu.

Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

PLAN KONFERENCJI „Wirtualnym szlakiem pochylni Kanału Elbląskiego”

28.10.2019 r. godz. 11.00 – 16.00 Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu, sala kameralna Kina Światowid

11.00 - 11.10 – powitanie gości

11.10 - 11.45 – Regionalna Pracownia Digitalizacji – Wirtualnym szlakiem pochylni Kanału Elbląskiego

11.45 - 12.30 – prelekcja Sławomira Dylewskiego „Kanał Elbląski jako zabytek klasy światowej”

12.30 - 12.45 – przerwa

12.45 -14.45 – warsztaty: „O wykorzystaniu cyfrowych zasobów w edukacji” prowadzący: Alicja Szulc oraz „Potencjał Krainy Kanału Elbląskiego do edukacyjnego zagospodarowania” prowadzący: Stanisława Pańczuk.

14.45 - 16.00 – prezentacja aplikacji edukacyjnej VR, symulującej obsługę maszynowni statku na Kanale Elbląskim, a także wykorzystania materiałów cyfrowych o Kanale w edukacji dzieci i młodzieży.

 

— Edyta Bugowska


 
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013 oraz budżetu samorządu województwa warmińsko - mazurskiego.